DEĞİŞİM YARATABİLİR MİSİN?

Hiç düşmanım yok mu diyorsun?

Heyhat! Övünülecek şey değil bu oysa.

Eğer mücadeleye karışmışsa biri

Cesaretle savunmuşsa vazifeyi

Edinmiştir düşman mutlaka

Şayet yoksa düşmanın

Bir kıymeti yoktur yaptıklarının

Ne karşı koymuşsundur bir haine

Ne sus demişsindir bir yalancı şahide

Hiç bir yanlışı doğrultmamışsındır asla

Korkağın tekisindir her kavgada...

Charles Mac Kay


Değişimleri gerçekleştirebilecek liderliğin nitelikleri arasında bilgi, cesaret, güç, etkili iletişim kurma yeteneği, muhakeme, dürüstlük ve kişilerarası beceriler diye sıralarım. Özellikle önemli bir kıstas VİZYON ve bu yeteneği uygulama gücüdür. Liderlik doğuştan gelmez ve belirli bir kişilik tipiyle ilgili de değildir. Liderlik becerileri, bir kişinin kendi içinde değişiklik yapmak için yeterince motive olması koşuluyla öğrenilebilir. Kurumlarda en büyük eksikliklerden biri, sistematik liderlik gelişiminin olmamasıdır. İnsanlar genellikle liderlik potansiyelinden ziyade geçmiş iş performanslarına göre ya da arkalarındaki güçlere göre terfi ettirilir. Sonuç olarak, birinci kademe çalışanlar genellikle yeni görevlerini üstlenmek için yeterli donanıma sahip olamadan sahneye çıkarlar.

Sürekli eğitim ve öğretim, insanlar kariyer basamaklarını yükselttikçe daha da önemlidir. Güç, liderliğin gerekli bir bileşenidir. "Güç", bir kişinin bir şeyleri gerçekleştirebileceği anlamına gelirken, otorite, bir kişinin insanlardan belirli görevleri yerine getirmesini ve sonuçlarına katlanmasını istemesini sağlaması anlamına gelir. Gerçek bir lider, kendisine resmi bir yetki verilmemiş olsa bile, başkalarının kaynaklarını sıralayarak hedeflere ulaşma gücünü gösterir. Güç çoğunlukla iletişim kurma ve başkalarını önemli bir hedefe ulaşma çabasına katılmaya ikna etme becerisine dayanır.

Değişim yaratacak cesur liderlerin genellikle sahip olduğu özellikleri tekrar hatırlatmak istiyorum:


Özgünlük

Bu profesyoneller, kendi etik değerlerine, değerlerine ve bakış açılarına gerçek bir bağlılıkla başkalarına liderlik etme görevini hissedebilirler. Özgünlük genellikle liderlerin başkalarından aksi yönde baskı hissetseler bile kendilerine sadık kalmalarını sağlar, bu da ekiplerine güven ve emniyet duygusu sağlamaya yardımcı olabilir.


Esneklik

Cesur liderler genellikle stresle başa çıkmalarına ve zorlu durumlardan daha etkili bir şekilde kurtulmalarına yardımcı olabilecek dayanıklılık sergiler. Bu özelliği sayesinde liderler, engelleri aşmada ve yaratıcı çözümler üretmede aksi takdirde mümkün olandan daha iyi olabilir.

 

Duygusal zekâ

Cesur liderler genellikle duygusal açıdan oldukça zekidir. Bu özellik, tipik olarak liderlerin, eylemlerinin başkalarını nasıl etkilediğini anlamak için gerekli öz farkındalığı geliştirmelerine olanak tanır ve bu da onlara kişilerarası çalışma konusunda keskin bir yetenek sağlayabilir.


Empati

Empati, cesur liderliğin temelidir. Bu özellik, liderlerin başkalarını, deneyimlerini ve bakış açılarını daha iyi anlamalarını sağlar. Başkalarıyla bu şekilde bağlantı kurmak, liderlerin meslektaşlarıyla daha güçlü profesyonel ilişkiler geliştirmelerine olanak sağlayabilir.
 

Öz disiplin

Bu özellik, liderlerin duygularını buna göre yönetmelerine ve üst düzey hedeflere ulaşmak için gereken sebatı sergilemelerine olanak sağlayabilir. Örneğin, stres ve baskıyla sonuçlanan zorluklarla karşılaşıldığında, öz disiplinli liderler sakin kalmaktan, durumları doğru bir şekilde değerlendirmekten ve etkili çözümler üretmek için kendilerini zorlamaktan yararlanabilirler.


Geri bildirime açıklık

Bu profesyoneller, deneyimi veya kıdemi ne olursa olsun herkesin performansında kör noktalar olduğunu anlıyor. Bu bakış açısı, yaklaşımlarını geliştirmeye kararlı kalmalarına yardımcı olabilir. Bununla cesur liderler, rollerinde ne kadar etkili olduklarına dair başkalarının görüşlerini duymaya ve aldıkları geri bildirimleri başkalarına daha iyi hizmet etmek için uygulamaya açık olabilir.


Dürüstlük

Cesur liderler yaklaşımlarında dürüsttürler. Fikirlerini özgürce paylaşabilir ve başkalarını da aynısını yapmaya teşvik edebilirler. Bu liderler, takımlarının zorlukların üstesinden gelmesine ve ilerleme kaydetmesine yardımcı oluyorsa, rahatsız olsalar bile, gerçek sohbetler yapmaya genellikle diğerlerinden daha isteklidirler.

 

Çözüm odaklı zihniyet

Lider olmak genellikle sorunları değerlendirmeyi ve hızlı bir şekilde etkili çözümler üretmeyi gerektirir. Cesur olanlar, genellikle çözüm odaklı bir zihniyet benimseyen, verimli karar vericilerdir.
 

İletişim

Cesur liderler son derece iletişimseldir ve başkalarıyla net, etkili yazışmalar yapma taahhüdü gösterirler. Bu özellik, liderler için ekip üyelerinden beklentilerini özetlemede özellikle yararlıdır.
 

Beceriklilik

Beceriklilik terimi, engellerin üstesinden gelmek için verimli ve yaratıcı yollar bulma yeteneğini ifade eder. Cesur liderler genellikle işyerindeki zorluklara yaklaşımlarında çeviktir ve onlarla diğerlerinden daha etkili bir şekilde başa çıkabilir. Örneğin, alışılmadık bir zorlukla karşılaşan cesur liderler, durumu ilerlemenin önünde bir engel olarak değil, bir yenilik yapma fırsatı olarak görebilirler.


Esneklik

Cesur liderler, genellikle bakış açılarında esnektir ve önerilen bir değişiklik bir ekibin veya kuruluşun daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olduğu sürece değişime açıktır. Bu profesyoneller daha çok, mevcut koşullarda faaliyet göstermenin, bir organizasyonun daha iyi fırsatları kaçırmasına neden olabileceğine inanırlar. Bu nedenle, cesur liderler ekip üyelerini hedeflerine ulaşmak için başka yöntemler tasarlamaya ve alternatif süreçlere açık kalmaya teşvik edebilir.


Sorumluluk

Bu liderlerin sıklıkla kendileri ve başkaları için yüksek beklentileri vardır. Bununla, genellikle ekiplerini performanslarından ve taahhütlerini yerine getirme yeteneklerinden sorumlu tutarlar. Ek olarak, bu özellik genellikle cesur liderlerin kendi eylemlerinin sorumluluğunu almasına izin verir.


Duyarlılık

Cesur liderler genellikle son derece mantıklı ve gerçekçidir. Takımlarının bakış açılarını ve neler başarabileceklerini anlayabilirler. Bu özellik, liderlerin abartmaktan kaçınmasına ve bunun yerine diğerlerine etkili bir şekilde rehberlik edebilmeleri için durumların gerçekliğiyle yüzleşmesine yardımcı olabilir.


Amaca bağlılık

Bu liderler genellikle kuruluşlarının çalışmalarının amacını anlarlar ve buna bağlılıkla liderlik ederler. Ekiplerinin hedeflerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir ve çalışanların üst düzey hedeflere ulaşmasını sağlayabilirler…

Ülkemiz önemli bir darboğazdan geçiyor. Sade vatandaş olarak elimiz kolumuz bağlı olduğunu sananlar ciddi yanılgıya düşerler. Ülkemizde ki en büyük baş ağrısı yaratan parti liderliği, kent liderliği, ülke liderliği gibi makamlar için karar verici organ sade vatandaştır. Lütfen bu küçük detayı unutmayın…

 

Bu yazı toplam 6473 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar