1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Tasarlanmış değil spontane cinayet!
Tasarlanmış değil spontane cinayet!

Tasarlanmış değil spontane cinayet!

Necmeddin Kuyucu cinayetinin karar duruşmasında sanığa 22 yıl şimdiden tartışılmaya başladı. Davacılar, “Tasarlanmış cinayet” dedi ama yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle F.Ç, spontane cinayetten hüküm yedi

A+A-

Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu cinayetinde Gebze Ağır Ceza Mahkemesi’nde istinat yolu açık olmak üzere sanık F.Ç için verilen 22 yıllık ceza, tartışılıyor…

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dün görülen karar duruşmasında mahkeme başkanlığını Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Serdar Murat Yüksel yaptı. Yüksel başkanlığındaki mahkeme heyeti Hâkimler Atilla Subaşı ve Tuğba Diler, Cumhuriyet Savcısı İhsan Kılıç’tan oluşurken karara oy birliğiyle varıldı.

İDDİA MAKAMI:

ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞ

Necmeddin Kuyucu cinayetinin karar duruşmasında sanığa verilen 22 yıllık ceza şimdiden tartışılmaya başladı. Davacı avukatları tasarlanmış cinayet olduğunu öne sürdü. Aile ile avukatlar en ağır cezayı istedi. İddia makamı da, “Öldürmeye karar vermiş…” dedi. Mahkeme F.Ç’nin cinayeti odaya ikinci gelişinde işlemesi de yeterli delil sayılmadı.

 

SANIK F.Ç: SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Duruşmaya tutuklu F.Ç, tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe 1 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile hazır edildi. F.Ç gerek yargılama esnasındaki söylemler gerekse duruşma tutanağında, Suça sürüklenen çocuk’ (1) diye ifade edildi ve tanımlandı. F.Ç’yi yargılama süresi boyunca Avukatı Niyazi Özkaya savundu.

EŞİ VE DÖRT KARDEŞİYLE

ÜÇ AVUKAT KATILDI

Duruşmada Necmeddin Kuyucu’nun eşi Gülay Kuyucu; kardeşleri Metin ve İbrahim Kuyucu ile birlikte Gürsel Yılmaz ve Aysel Cesur; Gülay Kuyucu vekaletnameli mağdur avukatları Süreyya Acar, Murat Altun ve Murat Bayraktar duruşmada yer aldı. Altun bizzat Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi tarafından görevlendirildi.

BABA KUYUCU SALONA GİRMEDİ

Necmeddin Kuyucu’nun babası Mehmet Kuyucu karar duruşmasının sonucunu mahkeme salonunun dışında, oturarak ve hayli üzgün bir şekilde görüldü. Mahkeme salonu dışında aralarında Ahatlı Köyü eski Muhtarı Sezai Kuyucu’nun da aralarında bulunduğu akrabalar da duruşmayı takip etti.

ORTAK TALEP: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

Duruşmada;

Avukat Süreyya Acar, F.Ç lehine indirim uygulanmadan hüküm verilmesini istedi.

Avukat Murat Altun da Acar’ın beyanına katıldığını belirtip, “TCK’nın 62. maddesinin suça sürüklenen çocuk lehine uygulanmamasını istiyoruz’ dedi.

Avukat Murat Bayraktar da her iki meslektaşının talebine katıldığını belirtip, “Bize göre de suç sabittir” dedi ve F.Ç’nin iddianamedeki sevk maddeleri uyarınca en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Necmeddin Kuyucu’nun eşi Gülay Kuyucu ve kardeşleri de avukatlarının beyanlarına katıldığını, mahkemenin en doğru şekilde karar vereceğini düşündüklerini belirtip Kuyucu’nun üç çocuğunun babasız kaldığını hatırlattı.

 

İDDİA MAKAMINA GÖRE

ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ

İddia makamının mevcut görüntülere dayandırılan esas hakkındaki mütaalasında ise, “F.Ç’nin 10.44’de Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun odasına gittiği ancak odada başka kişiler olduğundan sınıfa döndüğü, üçüncü teneffüs sonrasında 11.31’de tekrar Kuyucu’nun odasına gittiği”ne dair tespitten esasla

“Tüm dosya kapsamı ile aldığı disiplin cezası nedeniyle maktule husumet besleyen F.Ç’nin onu öldürmeye karar verdiği…

F.Ç’NİN DAYAK VE HAKARET

İDDİALARI BOŞA ÇIKTI

F.Ç’nin ileri sürdüğü dövüldüğüne ve hakarete uğradığına ilişkin yargılama aşamasında ileri sürdüğü iddiaların F.Ç’nin doktor raporu ve iki tanığın beyanları dikkate alındığında hakkında haksız tahrik hükümlerinin lehine uygulama amacına yönelik bulunduğu, F.Ç’nin tasarlayarak ve Necmeddin Kuyucu’nun yerine getirdiği  kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmakla;

F.Ç’nin gerçekleşen eylemine uyan TCK’nın 82/1-a-g, 31/3, 63. maddeleri kapsamında cezalandırılmasını savundu.

 

SAVUNMA TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

F.Ç’nin avukatı Niyazi Özkaya ise F.Ç aleyhine tasarlama hükmünün uygulanmamasını, haksız tahrik ve T.C.K 62’nci maddenin uygulanmasını talep etti.

TASARLASAYDIM OKUL

DIŞINDA ÖLDÜRÜRDÜM

F.Ç ise duruşma salonunda şunları kaydetti: “Avukatıma katılıyorum. Böyle bir olay içerisinde olduğum için çok pişmanım. Buralara nasıl geldi bilmiyorum. Ben hiç kaçmaya çalışmadım. Tasarlama kesinlikle yapmadım. Böyle bir şey olsa okulun dışında öldürürdüm. Bu istemeyerek olan bir olaydır. Avukatımın savunmalarına katılıyorum. Adil bir şekilde karar vereceğinize inanıyorum.

(Yargılamanın bitirileceği ihtarının ardından)

Ölenin ailesinden çok özür diliyorum. İstemeyerek yaptım, bilmenizi istiyorum.”

Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacak kısa karar ise şöyle:

 “F.Ç’nin eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delil elde edilemediğinden F.Ç’nin aleyhine TCK 82/1-a maddesinin uygulanamayacağı,

Eylemin TCK 82/1-g maddesi kapsamında kalan, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu oluşturduğunun kabulü ile F.Ç’nin ilgili madde uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına,

TCK 29. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

F.Ç’nin 15-18 yaş grubu içerisinde olduğu nazarı dikkate alınarak TCK 31/3 maddesi uyarınca… 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

TCK 62. maddesi gereğince cezasının indirilmesine yer olmadığına,

TCK 63. maddesi gereği karar duruşmasına kadar geçirdiği tutukluluk süresinin F.Ç’nin mahkumiyetinden mahsubuna,

Tutukluluk halinin devamına,

Tutukluluğun devamına ilişkin karara karşı 7 gün içinde Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz hakkının olduğunun bildirilmesine,

7 gün süreyle istinaf hakkının yolu açık olmak üzere

İddia makamında Cumhuriyet Savcısı İhsan Kılıç’ın katılımı ve istemine uygun olarak oy birliği ile verilen karar açıkça okunup ana çizgileriyle anlatıldı. SEGBİS kapatıldı ve karar duruşması sona erdi.”

Not: Duruşma tutanağından derlenen ve tırnak içinde verilen detaylar, tutanak ile kelime itibariyle birebir değildir. Kısaltılmış ama özüne sadık kalınmıştır.

NE NEDİR…

1 - Suça sürüklenen çocuk, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk olarak tanımlamaktadır. (kaynak: hukukihaber.net)

 

TCK 29: (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir.25 Şub 2019

TCK 62 Madde 62- (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

82/1’in a ve g maddeleri: Kasten öldürme suçunun tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle.. cezalandırdılmasına

TCK 63: Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır.

 

31/315-18 yaş grubu çocuklar hakkında yaş küçüklüğü uygulanarak ceza şu şekilde belirlenir (TCK md.31/3): ... Suç, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

15-18 Yaş Grubundaki Çocukların Cezai Ehliyeti

15-18 yaş grubundaki çocukların cezai ehliyeti tam olmakla birlikte belirlenen ceza üzerinden yaş küçüklüğü nedeniyle belli miktarda ceza indirimi yapılmalıdır (TCK md.31/3). İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını “algılama” veya davranışlarını “yönlendirme” yeteneğinin gelişip gelişmediği konusunda “adli rapor” alınması zorunlu değildir. Ancak, çocuk hakimi veya mahkemesinin sosyal inceleme raporu alması Çocuk Koruma Kanunu’nun 35. maddesine göre hukuki bir zorunluluktur. Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde, gerekçesi kararda gösterilmelidir. Sosyal inceleme raporu alınmamasının gerekçesi kararda açıklanmadığı takdirde Yargıtay tarafından bu husus bozma nedeni yapılmaktadır.

15-18 yaş grubu çocuklar hakkında yaş küçüklüğü uygulanarak ceza şu şekilde belirlenir (TCK md.31/3):

  • Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.
  • Suç, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Diğer süreli tüm cezaların üçte biri indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz.

 

Bu haber toplam 1658 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.