T.C. GEBZE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLANI

T.C. GEBZE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.55877157-2021/27-Ceza Dava Dosyası

KARAR ÖZETİ
Gebze 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/27 esas - 2022/345 Karar sayılı ilamı ile sanık Neşat SERTDEMİRhakkında "Basit Yaralama" suçundan "HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI" kararı verilmiş, ancak olayda müşteki Sinan SERTDEMİR isimli kişiye tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi meçhul olduğundan, kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince müştekiye tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı, karara karşı tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakınAsliye Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İTİRAZ kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835171