1. HABERLER

  2. RÖPORTAJ

  3. Herkese kazandıracak sosyal sorumluluk projemdir
Herkese kazandıracak sosyal sorumluluk projemdir

Herkese kazandıracak sosyal sorumluluk projemdir

Gez Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gez, Akıllı Cazibe Köyleri Projesi’ni şahsına veya şirketine değil herkese kazandıracak bir sosyal sorumluluk projesi diye tanımladı…”Devlet politikası olsun. Kamu sahiplensin” derken sebebi var!

A+A-

Seri röportaj - 4

 

Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan zordur.”

Albert EİNSTEİN

Teorik fizikçi

whatsapp-image-2021-02-17-at-09.38.11.jpeg


 

Gez Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mete ile seri röportaj görüşmemizin tamamını Akıllı Cazibe Köyleri Projesi’ne ayırdığımız bölümünün son bölümü, bugün. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Mete; ülke ekonomisi; değişmesini ısrarla savunduğu Vergi Usul Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Ticaret Kanunu’na dair günümüzde nasıl olduğu ve aslında nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini de ifade etti.  İlerleyen günlerde, bir başka seri halinde aktaracağız.

AKTİF SİYASET İÇİNDE DE YER ALMIŞTI

AKP Gebze İlçe Gençlik Kolları kurucu yönetim kurulu üyesi Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve MHP Gebze İlçe eski başkan yardımcısı olarak aktif siyaset içinde de iki farklı partide iki farklı dönemde yer alan Hasan Mete, hali hazırda MHP Gebze üyesi. Adı zaman zaman aktif siyaset ile de anılıyor ancak ola ki aktif siyasete atılırsa zeminlerden biri hemşeri dernekleriydi, SİAD’larıydı dernekler. Kimi yaklaşımları ile değme “sosyalistler”e taş çıkartan Mete, aktif siyasete atılması durumunda ülke siyasetinin doğası gereği çok hoş bakmadığı zeminlerde hareket edecek.

BİR O SORUYU SORMADIK

Diğer taraftan, malum iş insanı. Mete’nin kulağına ne kadar gitti bilinmez ama söz konusu projeyi ama aktif siyasete atılmak için zemin oluşturmak, ama ticari kaygılarla hayata geçirdiğine dair “önyargılı” yaklaşımlara da maruz kaldı. Aktif siyasete atılıp atılmayacağını hiç sormadık. Kaldı ki her yurttaşın hakkıdır.

TEORİ İLE PRATİK ÖRTÜŞTÜ

Ancak projenin ne tür bir proje olduğunu üstüne basa basa sorduk. Projenin bir Devlet politikası olması gerektiğini savunup kamunun da ilgili Bakanlıklar ve/veya illerdeki birimleri, olmadı yerel yönetimler ile devreye girmesini isteyen, bu konuda çaba gösteren Mete’nin yanıtı da bugüne kadar sergilediği pratik ve söylemler ile örtüşür oldu:

AHLAKİ VE AYNI ZAMANDA EKONOMİK

 

bc4d8697-95d3-4015-ac63-b9abaf2dfc13.jpg

“Bu bir sosyal sorumluluk projesi, projem. Ahlaki, aynı zamanda ekonomik bir proje. Bu ülkenin çehresini değiştirebilecek bir proje. 500 yılını kurtaracak bir proje. Bu projeyi ticari kaygıdan yapmadım. Projede yer alan herkes para kazanacaktır.

ÇOK CİDDİ PARALAR HARCADIM

 

televizyon-001.jpg

Ulusal kanalların tamamına yakınında çıkıp bu projenin tanıtımını yaptım. Beyaz TV, CNN, Show TV, TGRT, HaberTürk gibi kanallarda çıkıp sunumlarını yaptım. Bu iş için çok ciddi paralar harcadım.”

https://www.youtube.com/watch?v=MK71t7LE1Wo

 

ARZ TALEP DENGELERİ

 

whatsapp-image-2021-02-17-at-09.38.11-(1).jpeg

Proje kapsamında tarıma dayalı üretime yönelik her sanayi tipi hamlede arz talep dengelerinin her zaman göz önünde tutulacağını kaydeden Hasan Mete, “Orman olmayacak, ağaç olmayacak, yeşillenmeyecek yer yok. Arz talep dengelerini gözeterek köylere aynı zamanda kereste fabrikaları, tekstil atölyeleri kuracağız. Her köy ektiğini biçtiğini kendi lojistik depolarında toplayıp ithalat, ihracatı merkezi noktadan yapacak.

HAMMADDE

Köyde hayvancılık yapılıyor. Koyun, keçi, kaz yetiştiriliyor. Bunların tüylerinden 10 köye tekstil fabrikası kuracağız.

 

TÜKETİM VE İHRACAT POTANSİYELİNE GÖRE

En önemli tasarımlarımızdan birisi köylerde tarım ARGE merkezleri olacak. Köy merkezi bir noktadan yönetilecek. Köyün yönetim binası olduğu yerden, beyaz yaka diye tabir ettiğimiz kişilerce yönetilecek. O köyün bir yıl sonra ne ekip biçeceğini, kaç hayvan yetiştireceğini kendileri hesaplayacak. Her tür üretim planı Türkiye’nin ihtiyacı ve ihracat potansiyeline göre yapılacak.

Bazı köyler 10 – 30 haneli. Biz minimum 100, maksimum 200 haneli köyler yapacağız.”

 

**

YÖNETİM MODELİ

 

yonetim-modeli.jpg

ACK A.Ş yönetimi kurumsal bir şirket yönetimi olacak. Kamu menfaati için yönetiminde mutlaka ilgili kurum temsilcileri yer alacak. Ancak kararlar ve icra’da hiçbir kamu kurum temsilcisi veya yetkilisinin egemen katkısı olmayacak.

Sponsor yatırımcıların şirketin stratejik olmayan yönetim kararlarında görüşleri ve uygulama tavsiyeleri mutlaka değerlendirilecek.

Şirket organizasyonunda öncelikli olarak konu uzmanı hissedarlar, yok ise profesyoneller çalıştırılacak, tam uzmanlık ve sektör deneyimi yönetimin ilk tercihi olacak.

Şirket yönetim kuruluna tam yetkili bir genel müdür tarafından üretim, insan kaynakları, AR-GE, teknoloji, planlama, lojistik, muhasebe, finans ve benzeri gibi fonksiyonel icra başkanları da yönetilecek.

Doğası gereği ortak sayısı 200’ü geçeceği için SPK Denetim ve Kurumsal Yönetim ilkelerine tabii olacak.

 **

GELİR MODELİ

 

gelir-modeli.png

Enerji Gelirleri – YEKDEM: Devlet garantili sabit fiyat garantisi

Hayvancılık ürünleri – iç kullanım, ihracat ve devlet alım garantisi

İthalata muadil üretilen tarım ürünü: İç kullanım, devlet alım garantisi ve ihracat

Sera ürünleri: İç kullanım + Direkt satış

Gübre: İç kullanım + Dış satış

Ürün alım garantisi, baz fiyat ve yıllık bir adet şeklinde belirlenecek, öncelikle ihraç etmek veya ülke ihtiyacı için satış olanakları değerlendirilecek, garanti edilen adetin altında kalırsa devlet eksik kalan kısmını alacak

**

YATIRIM SPONSORLARI

 

yatirim-sponsorlari-002.jpg

GSM operatörleri, sözleşmeli tarım hayvancılık müşterileri, üniversitelerin ziraat, sağlık ve veterinerlik fakülteleri, enerji şirketleri, sürdürülebilirlik ve çevre programları, banka ve sigorta şirketleri, ziraat ürünleri üreticileri, kırsal kalkınma programı yürüten BM, AB fonları, akıllı tarım teknoloji firmaları

**

TEMETTÜ MODELİ

 

temettu-modeli.jpg

Hissedarlar: Konut tapuları belli bir yıldan sonra temettü geliri olarak köy halkına/hissedarlara peyderpey devredilebilecektir. Bu sürecin tamamlanması sonrası, kreditörlerin geri ödeme takviminin tamamlanması sonrası düzenli temettü ödemeleri başlayacaktır

Kamu bankalarının/kurumlarının hissedar olduğu modelde de öncelikle bu kurumların katkıları nemalandırılmış olarak geri dönecek, geri ödemeler tamamlandığında, kurumların ellerindeki hisseler köyhalkı/hissedarlara devredilecektir.

**

FİNANSMAN MODELLERİ

 

finansman-modelleri.jpg

Şirket ortakları: Köy halkı

Finansman şekli: Hibe + Kredi

Yüzde 50 hibe: (Devlet + AB hibe kaynakları)

Yüzde 50 kredi: Kamu bankasından düşük faizli, uzun vadeli kredi

 

Şirket ortakları: Köy halkı, kamu bankası, TOKİ

Finansman şekli: Sermaye

Yüzde 10 köy halkı

Yüzde 50 TOKİ

Yüzde 40 kamu bankası

 

Şirket ortakları: Köy halkı

Finansman şekli: Sermaye + Kredi

Yüzde 20 sermaye: Köy halkı

Yüzde 80 kredi: AB fonları/Uluslararası finans kuruluşları

**

ÖNERİLEN YOL HARİTASI

 

onerilen-yol-haritasi.png

Proje yönetim şirketinin yetkilendirilmesi

Proje yönetim bütçesinin tahsisi

Proje yönetim şirketi ile çalışacak Bakanlık ve kurum uzmanları ve koordinatörlerinin tahsisi

Proje yönetim ekibi tarafından pilot uygulama alanının seçilmesi

Pilot proje için fizibilite çalışmalarının başlatılması

Pilot proje finansman çalışmalarının başlatılması

Proje yönetim ekibince ilgili mevzuatın araştırılması ve ACKP için özelleştirilmesi

ACKP için master plan oluşturulması

Pilot proje uygulaması

**

NEDEN UYGULANMALI?

Kentlerin artık nüfusu taşıyamayacak hale gelmesi

Artan işsizlik

Kentlerdeki hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması

Mülteci akını sonrası şehirlerde işçi ücretlerinin düşmesi

Dünya ve Türkiye’deki siyasi ve ekonomik konjektürün gerekliliği

Ülkemizin tekrar kendi kendine yetecek hale gelmesini sağlamak

Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılığı en aza indirmek

Olası olağanüstü durumlarda dışa bağımlılığı minimuma çekmek

Deprem ve doğal afetlere dayanıklı köyler inşa etmek

Sosyo ekonomik krizlere alternatif bir çözüm olmak

İnsanların doğal ortama ihtiyaçları ve özlemlerini gidermek

Köy/kent nüfusunu tekrar iyi bir orana çekmek

**

AMAÇLARI

 

amaclari.jpg

Ülkemizde istihdam arttırmak işsizlik sorununa merhem olmak

Tarım arazilerimizi tekrar kullanmak, kullanıma açmak

Teknolojik imkanlarla donatılmış, iyi planlamalar ile optimum sonuçlar alınabilecek tarım ve hayvancılık stratejileri belirlemek

Hayvancılığı tekrar canlandırmak

Solar enerji çözümlerini kullanarak kendi enerjisini üretip geri kalanını satmak

Kentlerden köylere tersine göçü başlatmak

Köylerin çevresine kurulacak işletme tesisleri ile çevrenin sanayileşmesini sağlamak

Tarım ve hayvancılık konusunda ihracat yapmak, ithalatı durdurmak

Türkiye genelinde 10 bin köy oluşturarak bir milyon 500 bin kişiye direk, beş milyon kişiye dolaylı olarak istihdam sağlamak

Bu haber toplam 8097 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.